บริการสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ - บริการให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

โลจิสติกส์ บิวโร มีความใส่ใจในการมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา เรามีประวัติการให้บริการซึ่งประสบผลลัพท์เป็นที่น่าพอใจต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมหลายประเภทดังตัวอย่างด้านล่างนี้

ท่านสามารถศึกษาเกี่ยวบริการต่างๆของเราได้โดยดูข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆของลอจิสติกส ์บูโร

หากท่านยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมและการสัมมนาต่างๆที่ทางเราสามารถจัดขึ้นสำหรับภายในองค์กรของท่าน หรือจัดขึ้นเพื่อบุคคลภายนอก โปรดเยี่ยมชมได้ที่หน้า งานสัมมนาและฝึกอบรม

ท่านสามารถติดต่อที่ปรึกษาแต่ละท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านได้โดยตรง้โดยดูรายละเอียดจากช้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาอาวุโส
กรุณาคลิกที่นี่หากท่านต้องการเยี่ยมชม ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ บิวโร

และหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การวัดสมรรถนะของโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซท์ของ บริษัทเบนช์มารค์กิ้ง ซัคเซส ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับเรา

Share This