สำนักงานของโลจิสติกส์ บิวโร (เอเชีย)

โลจิสติกส์ บิวโร บริการให้คำปรึกษาทางด้านลอจิสติกส์และซัพพลายเชน

คลิกที่นี่ หากต้องการติดต่อ สำนักงานโลจิสติกส์ บิวโร ประเทศออสเตรเลีย

คลิกที่นี่ หากต้องการติดต่อ สำนักงานโลจิสติกส์ บิวโร ประเทศจีน

หากท่านเยี่ยมชมหน้านี้ ท่านอาจสนใจ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ บิวโร หรือ บริการต่างๆของโลจิสติกส์ บิวโร

ท่านอาจสนใจงานสัมมนาหรือกิจกรรมต่างๆของโลจิสติกส์ บิวโร และต้องการลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

ท่านสามารถติดต่อเราหรือติดต่อทีมที่ปรึกษาที่กรุงเทพได้ที่

สำนักงานที่กรุงเทพ ประเทศไทย

บริษัท โลจิสติกส์ บิวโร (เอเชีย) จำกัด

ชั้น 29 อาคาร ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 999/9 ถนน พระรามที่ 1 แขวง ปทุมวัน

เขต ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์ +66 2 277 2870

+66 2 207 2680

โทรสาร   +66 2 277 2869

อีเมล

ท่านสามารถติดต่อ คุณคอลิน แอร์ดรี่ หนึ่งในทีมที่ปรึกษาระดับอาวุโสของเราโดยตรงได้ทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล คุณคอลิน แอร์ดรี่ เป็นกรรมการผู้จัดการของโลจิสติกส์ บิวโร ภูมิภาคเอเชีย

Colin Airdrie

โทรศัพท์มือถือ +66 (81) 946 4490

คุณคอลิน แอร์ดรี่ อีเมล

หรือ ติดต่อ คุณ ประภาส ชินส กุล ผู้อำนวยการหลักสูตรการฝึกอบรมด้านซัพพลายเชนและลอจิสติกส์ ได้ที่

Supply Chain & Logistics - Workshops & Training Thailand - Colin Airdrie

โทรศัพท์มือถือ +66 (89) 922 3900

คุณประภาส ชินสกุล อีเมล

TrainingLBA บริการจัดอบรมและสัมมนาในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับลอจิสติกส์และซัพพลายเชน

ท่านสามารถชมวีดีโอ: ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ บิวโร

หรือชม บริการเปรียบเทียบสมรรถภาพด้านลอจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ที Benchmarking Success

Share This