Currently set to Index
Currently set to Follow

คำถามที่พบบ่อย

ท่านอาจสนใจรายละเอียด ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ บิวโร

คำถามแรกที่อาจเกิดขึ้นกับท่านหากท่านไม่มีความคุ้นเคยกับการใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาคือ

“เราจะได้ประโยชน์และความคุ้มค่าจากการใช้บริการหรือไม่”

เรามีความยินดีที่จะให้ความมั่นใจกับท่านว่า ที่โลจิสติกส์ บิวโร ท่านจะได้รับประโยชน์และความคุ้มค่าจากการใช้บริการอย่างแน่นอน ผู้ใช้บริการของเราส่วนใหญ่ได้รับผลตอบแทนภายในระยะเวลาเพียงแค่ 6 เดือน และนี่คือสาเหตุที่เรามีลูกค้าประจำจำนวนมากที่อยู่กับเราตั้งแต่ที่เราเริ่มก่อตั้งในเดือนกรกฏาคม ปี 1997

ท่านอาจจะมีข้อสงสัยอื่นๆที่ต้องการถามโลจิสติกส์ บิวโร ดังต่อไปนี้

คุณ ร็อบ โอไบรน์ – กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทโลจิสติกส์ บิวโร
ท่านสามารถติดต่อคุณร็อบโดยตรงได้ที่ +61 417 417 307 หรือ อีเมล
1. บริษัท โลจิสติกส์ บิวโร ใช้เพียงแต่ผู้ให้คำปรึกษารุ่นใหม่ไฟแรงและนำเสนอซอฟท์แวร์ต่างๆเป็นส่วนใหญ่หรือไม

ไม่ถูกต้อง บริษัทเราประกอบไปด้วยทีมของผู้ให้คำปรึกษาทั้งรุ่นใหม่และผู้ให้คำปรึกษาอาวุโสที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ นอกจากนี้ เราใช้ซอฟท์แวร์หลายชนิดที่จำเป็นเฉพาะต่อการแก้ปัญหาชนิดต่างๆ เรานำซอฟท์แวร์เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาควบคู่ไปกับการดำเนินวิธีปฏิบัติสำคัญอีกสี่วีธีดังที่ได้แสดงในแผนภูมิด้านล่างนี้

LB Consulting Approach

 • ประสบการณ์ของทีมผู้ให้คำปรึกษา คณะผู้ให้คำปรึกษาของเราโดยเฉพาะระดับหัวหน้าโปรเจคท์ มีประสบการณ์ทางด้านโลจิสติกส์อย่างเต็มเปี่ยม เราไม่ได้ใช้ประสบการณ์เพื่อมานำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมือนกันทุกครั้ง แต่เราใช้ประสบการณ์เหล่านี้เพื่อประโยชน์ในการมองหาจุดที่น่าเป็นสาเหตุของปัญหา และเพื่อมองหาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหา นอกจากนี้ ประสบการณ์ยังช่วยทำให้ทีมผู้ให้คำปรึกษาสามารถที่จะพิจารณาทางเลือกของวิธีการแก้ปัญหาได้ในมุมกว้าง อันนำมาซึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่นำมาใช้ปฏิบัติจริงได้
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อแก้ไขปัญหา เราให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และผู้ถือผลประโยชน์ร่วมต่างๆ เพื่อช่วยในการบ่งชี้แนวทางและเป้าหมายของธุรกิจ เราถือว่าการทำงานร่วมกันระหว่างผู้รับบริการและคณะผู้ให้คำปรึกษาเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญต่างๆ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาอันมีค่าของผู้ใช้บริการ ทางเราขอยืนยันว่าทุกกิจกรรมได้ถูกจัดอย่างมีประสิทธิภาพและถูกกำหนดให้รบกวนเวลาของท่านน้อยที่สุด
 • การวิเคราะห์ขัอมูล เราวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อเท็จจริง มิใช่ความคิดเห็นหรือเรื่องราวต่างๆ ดังนั้นคำแนะนำในการแก้ปัญหาที่เราเสนอจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ต้นทุนและผลกำไรที่เชื่อถือได้ และหากท่านต้องการ เราสามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของกระแสเงินสด ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) และผลการวิเคราะห์อื่นๆ มีข้อคิดที่สำคัญข้อหนึ่งกล่าวไว้โดย ดาเนียล โมนิอัน ว่า “ทุกคนสามารถเสนอข้อคิดเห็นของตนเอง แต่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงของตนเอง”
 • การเปรียบเทียบสมรรถนะ และการสร้างแบบจำลองเพื่อวิเคราะห์ปัญหา เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะขององค์กรต่างๆผ่านทางบริษัทเบนช์มาร์คกิ้ง ซัคเซส ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับเรา ทำให้เรามีความสามารถที่จะวัดสมรรถนะขององค์กรในเชิงปริมาณได้ การวัดสมรรถนะยังช่วยในการจำลองสถานการณ์และทางเลือกในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์ผลประโยชน์สูงสุดที่เป็นไปได้ ท่านสามารถพบตัวอย่างของการสร้างสถานการณ์จำลองในการแก้ไขปัญหาได้ใน การออกแบบโครงข่ายการกระจายสินค้า

เรายังมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญในการให้คำปรึกษาอีกดังต่อไปนี้:

 • ก) การรบกวนกิจกรรมปกติในการดำเนินธุรกิจให้น้อยที่สุด
 • ข) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้ให้คำปรึกษา
 • ค) การถ่ายทอดความรู้และความชำนาญ
 • ง) ความเป็นเจ้าของผลลัพธ์โดยผู้ใช้บริการแต่แรกเริ่ม
2. โลจิสติกส์ บิวโร คิดค่าบริการอย่างไร

เราคิดค่าบริการคงที่ตามขอบเขตของโปรเจคท์ หรือเราสามารถคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนวันที่ใช้บริการ เราพบว่าผู้ใช้บริการบางท่าน มีความเห็นว่าการจ่ายค่าบริการรายวันให้ความยืดหยุ่นมากกว่า เช่นผู้ใช้บริการการติดตั้งหรือปรับปรุงระบบโดยส่วนใหญ่

3. บริษัท โลจิสติกส์ บิวโรใช้ปัจจัยอะไรบ้างในการคำนวณค่าบริการ

การคำนวณค่าบริการของเราอยู่บนพื้นฐานของต้นทุนในการทำงานให้สัมฤทธิ์ผลตามข้อตกลง ก่อนที่ท่านจะตกลงใช้บริการของเราเราจะทำการศึกษาโครงการของท่านและยื่นข้อเสนอเพื่อนำมาซึ่งความเข้าใจที่ตรงกันของทั้งสองฝ่าย หลังจากนั้นเราจะทำการวางแผนโครงการอย่างละเอียดเพื่อกำหนดระยะเวลาและจัดสรรทรัพยากร ขั้นตอนทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นบริการของเราที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย กระบวนการยื่นข้อเสนอและแก้ไขจะถูกทบทวน 2 ถึง 3 รอบ เพื่อให้ได้ข้อเสนอของโครงการที่มีเป้าหมายและขอบเขตที่ถูกต้อง

4. หากเรายังไม่มั่นใจว่าต้องการความช่วยเหลือจากโลจิสติกส์ บิวโร ทางเราควรจะเตรียมเอกสารเพื่ออธิบายความต้องการของเราหรือไม่

เอกสารเหล่านี้เป็นประโยชน์แต่ไม่จำเป็น ผู้ให้คำปรึกษาของเรามีประสบการณ์ในการช่วยท่านหาความต้องการที่แท้จริง วิธีที่ดีที่สุดคือการที่ท่านกรุณาอธิบายกับเราอย่างกว้างๆ ถึงธุรกิจของท่าน ก่อนที่จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นเราจะให้คำแนะนำอย่างคร่าวๆกับท่านพร้อมกับแจ้งให้ทราบถึงทางเลือก ซึ่งท่านจะได้นำกลับไปพิจารณาว่าควรจะใช้บริการจากทางเราหรือไม่ นอกจากนี้เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจของท่าน เราสามารถยกตัวอย่างของปัญหาคล้ายคลึงกันที่เราเคยแก้ไข โดยที่ไม่เปิดเผยความลับของผู้ที่เคยใช้บริการกับเรา

แต่หารท่านมีเวลาและมีข้อมูลที่จะเตรียมเอกสารเพื่อให้เรารู้จักบริษัทของท่านได้รวดเร็วขึ้น ข้อมูลดังกล่าวนี้ จะเป็นประโยชนต่อเราอย่างสูง

 1. ประวัติและภูมิหลังเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กร
 2. ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทของท่าน
 3. ประเภทและความคาดหวังของลูกค้า
 4. ปัญหาที่ท่านกำลังเผชิญ
 5. สิ่งที่ท่านคาดหวังจากเรา
5. ท่านใช้เวลานานเท่าใดในการเตรียมยื่นข้อเสนอให้กับเรา

ขึ้นอยู่กับขอบเขตและความเฉพาะเจาะจงของแต่ละโครงการ หากท่านต้องการข้อเสนออย่างเร่งด่วน การวางแผน การกำหนดขอบเขตของโครงการ และการประเมินราคาจะใช้เวลาประมาณ 24 ถึง 48 ชั่วโมง

6. ความลับของบริษัท: ทางเราเป็นห่วงว่าบริษัท โลจิสติกส์ บิวโร จะทำงานให้กับคู่แข่งของเราด้วย และความลับของธุรกิจเราจะถูกเปิดเผย

ท่านอาจมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องความลับของธุรกิจ เป็นความจริงที่เราอาจทำงานให้กับหลายบริษัทที่กำลังแข่งขันกันอยู่ ทำให้จุดแข็งของเราคือความเข้าใจในธุรกิจที่หลากหลาย หากท่านสามารถมั่นใจได้ว่าเรามีมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความลับและข้อมูลของธุรกิจ ในหลายกรณี ที่ปรึกษาของเราหลีกเลี่ยงการทำงานกับลูกค้าที่เป็นคู่แข่งกัน นอกจากนี้ เรายังมีความโปร่งใสต่อท่านเกี่ยวกับบริษัทต่างๆที่เรากำลังทำงานให้อยู่ หากเป็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทางเราและจะทำการขอความเห็นชอบจากบริษัทที่เรากำลังทำงานให้ ก่อนที่เราจะเริ่มทำงานกับบริษัทคู่แข่ง

7. ทีมที่ปรึกษา: คณะผู้ให้คำปรึกษาของโลจิสติกส์ บิวโร มีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด เนื่องจากทางเราไม่ต้องการที่ปรึกษาจบใหม่ที่ขาดประสบการณ์

ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ของและคุณสมบัติของทีมที่ปรึกษาของเราจากข้อมูล การร่วมงานกับโลจิสติกส์บิวโร ผู้ให้คำปรึกษาของโลจิสติกส์บิวโรโดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในระดับบริหารและมีคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ โดยปกติบุคคลเหล่านี้อาจเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปหรือตำแหน่งที่คล้ายคลึงกัน โปรดเยี่ยมชมรายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากร หากท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริการระดับสูงของเรา

8. เราไม่เคยได้ยินชื่อโลจิสติกส์บิวโรมาก่อนเลย ท่านหาลูกค้าใหม่อย่างไร

การให้ความสำคัญกับการโฆษณาของเราอยู่ในระดับที่น้อยมาก เนื่องมาจาก 65 เปอร์เซ็นต์ ของลูกค้าเราทั้งหมดมาจากผู้ที่เคยใช้บริการ อีก 30 เปอร์เซ็นต์ มาจากผู้ที่ได้รับคำแนะนำจากผู้เคยใช้บริการ ส่วนที่เหลืออีก 5 เปอร์เซ็นต์ คือลูกค้าใหม่จริงๆที่ติดต่อมาหาเรา

9. เราไม่เคยใช้บริการบริษัทให้คำปรึกษามาก่อน และมีความตั้งใจที่จะติดต่อสามบริษัทเพื่อหาบริษัทที่ดีที่สุด เราจะทราบได้อย่างไรว่าเราเลือกบริษัทที่เหมาะสม

เราแนะนำให้ท่านพบกับทุกบริษัทเพื่อพูดคุยอย่างคร่าวๆก่อนเพื่อที่จะตรวจดูความเหมาะสมของบริษัทเหล่านี้ต่อวัฒนธรรมขององค์กรของท่าน ท่านควรหาข้อมูลอ้างอิงของแต่ละบริษัท ในการหาข้อมูลอ้างอิงท่านควรจะดูถึงโครงการที่ลุล่วงแล้ว และมีลักษณะของงานคล้ายคลึงกัน นอกจากข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับบริษัท ท่านควรจะตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับบุคลากรที่ปรึกษาที่จะทำงานให้กับโครงการของท่าน หลังจากนั้นท่านจึงให้ข้อมูลคร่าวๆ เกี่ยวกับบริษัทและให้บริษัทที่ปรึกษาที่จะมาทำงานกับนำเสนอข้อเสนอกับท่าน ท่านควรยืนยันให้ที่ปรึกษาที่จะรับผิดชอบโครงการของท่านเป็นผู้นำเสนอข้อเสนอด้วยตนเอง สำหรับโครงการขนาดใหญ่ ท่านอาจจะจัดทีมงานภายในบริษัทของท่านเพื่อช่วยในการประเมินข้อเสนอของแต่ละบริษัท ค่าบริการที่เสนอโดยแต่ละบริษัทอาจแตกต่างกันมาก อันเนื่องมาจากข้อมูลที่ท่านให้ไปอาจถูกตีความได้หลายทาง สิ่งที่ท่านควรพิจารณาร่วมไปกับค่าบริการคือความสามารถของบริษัทในการส่งมอบผลของโครงการตามที่ท่านคาดหวังและได้มีการตกลงกันไว้

10. ผลตอบแทนทางการเงิน: เคยมีลูกค้า หรือผู้รับบริการ วัดผลสำเร็จในด้านของผลตอบแทนทางด้านการเงินต่อค่าบริการหรือไม่ และ โดยทั่วไปผู้ใช้บริการจะใด้รับผลตอบแทนภายในระยะเวลาเท่าใด?

เรายินดี หากลูกค้าของเราต้องการวัดประสิทธิภาพและผลสำเร็จในด้านผลตอบแทนทางการเงิน โดยทั่วไปแล้วเราคาดว่าผู้ใช้บริการจะได้รับผลตอบแทนภายในเวลา 6 เดือน กรณีที่ดีที่สุดจากประสบการณ์ของเราคือโครงการใหญ่โครงการหนึ่งได้รับผลตอบแทนทางการเงินคุ้มค่ากับค่าบริการภายในเวลาเพียงเจ็ดวัน

Rob O'byrne

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณร็อบ โอไบรน์ – กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทโลจิสติกส์ บิวโร
ท่านสามารถติดต่อคุณร็อบได้ที่หมายเลข +61 417 417 307 หรือ อีเมล

Share This