วีดีโอแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดต้นทุนการให้บริการ และประโยชน์จากการวัดต้นทุนการให้บริการ

A short introduction video in Thai by Dr. Patcharee Boonyathan on the concept of cost to serve analysis of the Supply Chain and the benefits it can reveal.

Share This