คุณสมบัติผู้ร่วมงาน

บางครั้งเราต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งต่างๆต่อไปนี้้

เนื่องจากข้อกำหนดด้านใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย และใบอนุญาตเข้าเมือง ผู้สมัครที่สนใจตำแหน่งว่างในกรุงเทพ จะต้องถือสัญชาติไทยเท่านั้น

ทุกตำแหน่งต้องการผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดส่งรายละเอียดถึงเราเป็นภาษาอังกฤษหากท่านมีความสนใจจะร่วมงานกับเรา

ในขณะนี้เรามีตำแหน่งงานว่างพิเศษสำหรับที่ปรึกษาด้านการออกแบบคลังสินค้า

Director

Directors within Logistics Bureau have the responsibility for strategic direction, business growth and customer relationship management. They oversee service delivery and provide a senior point of contact for our customers.

To be successful in this role, the following qualities are essential and should be considered a minimum entry point:

 • Min 15 years business experience at senior executive level, or at least with responsibility for more than one functional area.
 • Excellent communication skills, both written and verbal.
 • Solid business development experience and success, selling solutions and concepts at Board level to large corporations.
 • Sound business acumen and understanding of business dynamics.
 • Experience in directing major projects and change management.
 • Business qualifications at post graduate level, such as MBA.
 • Presence. When you speak, people listen. At all levels of business. You are credible and knowledgeable and will challenge those around you when appropriate.

If this sounds like you, please contact us. Email

Manager Consulting

Managers within Logistics Bureau have the responsibility to deliver outcomes to our customers and manage our customer relationships.

To be successful in this role, the following qualities are essential and should be considered a minimum entry point:

 • Min 10 years business experience at senior executive level, or at least with responsibility for more than one functional area.
 • Excellent communication skills, both written and verbal.
 • Sound business qualifications at post graduate level, such as MBA or post grad degree in a relevant business area.
 • Presence. When you speak, people listen. At all levels of business. You are credible and knowledgeable.
 • Humility. You know when to listen, and know when to admit you don’t have all the answers.

If this sounds like you, please contact us. Australia applications or SE Asia applications

Senior Consultant

Senior Consultants within Logistics Bureau have the responsibility to deliver specific project outcomes to our customers. They will generally specialise within a given area of Supply Chain and Logistics Management, but must also have a broader understanding of business process and issues.

To be successful in this role, the following qualities are essential and should be considered a minimum entry point:

 • Min 7 years business experience at management level, probably within a single or multi-functional area.
 • Good communication skills, both written and verbal.
 • Sound business qualifications at post graduate level, such as MBA or post grad degree in a relevant business area.
 • Outstanding attention to detail.
 • Tenacity in driving quality outcomes.
 • Probably 2-3 years experience in a consulting or implementation role.
 • Exceptional computer literacy.
 • Advanced analytical skills.

If this sounds like you, please contact us. Australia applications or SE Asia applications

Consultant

Consultants within Logistics Bureau are the technicians supporting our project work. They undertake specific areas of analysis and modeling to establish solutions for our customers.

To be successful in this role, the following qualities are essential and should be considered a minimum entry point:

 • Min 5 years business experience and appropriate business qualifications.
 • Good communication skills, both written and verbal.
 • Sound business qualifications at graduate level.
 • Outstanding attention to detail.
 • Tenacity in driving quality outcomes.
 • Experience in financial and/or supply chain modeling.
 • Probably 2-3 years experience in a consulting, business development support (3PL or IT) or implementation role.
 • Exceptional computer literacy.
 • Advanced analytical skills.

If this sounds like you, please contact us. Australia applications or SE Asia applications

Analyst

Analysts within Logistics Bureau provide a range of analytical support utilising applications such as Access, SQL Server and Exel, as well as specialist software tools.

To be successful in this role, the following qualities are essential and should be considered a minimum entry point:

 • Be an advanced user of Access, Excel, SQL, and VBA.
 • Be fluent in spoken and written English.
 • Have at least a first degree in a business discipline, (Accounting, Operations Research, Supply Chain or Logistics majors will have an advantage)
 • Demonstrate drive, energy, and initiative and not be afraid to contribute new ideas.
 • Work well with minimal supervision, but seek and take direction when required.
 • Enjoy a challenging and fun work environment.

If this sounds like you, please contact us. Australia applications or SE Asia applications

Specific Vacancy – Logistics Consultant – Warehouse Design

Materials Handling Solution Design
Storage Solutions Design
Process Improvement Focus

This role is full time and Sydney based.

Primary Responsibilities:

 • Work with customers to identify, extract and collate key business information and data
 • Analyse SKU level transaction and inventory data to establish product velocities and storage and handling requirements
 • Identify appropriate putaway, pick, pack and despatch processes
 • Establish optimum storage methods
 • Prepare CAD drawings
 • Prepare indicative capital and operational costs and cash flows
 • Prepare detailed reports for Board level presentation

The successful applicant MUST:

 • Be an advanced user of Access, Excel and CAD
 • Have advanced data manipulation skills
 • Have English as a first language
 • Have a sound knowledge of materials handling technologies including conveyors
 • Understand basic WMS functionality and how it supports/ impacts warehouse processes
 • Have a thorough knowledge of storage media design
 • Have at least 5 years experience in the design of storage and handling solutions, with either a major equipment supplier or 3PL

Attractive OTE income range, based on experience and skill sets.

Applicants who meet all of the requirements of the position are invited to send a CV to Australia applications or SE Asia applications

โลจิสติกส์ บิวโรได้รับใบสมัครจากผู้สนใจเข้าร่วมงานกับเราประมาณ 10-15 ใบสมัครต่อสัปดาห์ ดังนั้นกรุณาส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และทำให้ใบสมัครของท่านเป็นที่น่าสนใจ ท่านอาจส่งไฟล์เสียงหรือวีดีโออธิบายว่าทำไมท่านจึงมีความสนใจที่จะร่วมงานกับเรา

โปรดเยี่ยมชมรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์ บิวโร บริษัทที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Share This