หลักสูตรจัดซื้อจัดหา ลอจิสติกส์ และซัพพลายเชน รุ่นที่ 2 เริ่ม 19 สิงหาคมนี้!
(Certificate in Purchasing and Supply) ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์

ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซท์ของ TrainingLBA เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ

บริษัท ลอจิสติคส์ บูโร (เอเชีย) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านลอจิสติกส์และซัพพลายเชนมามากกว่าสิบปี ในทวีปออสเตรเลียและเอเชียแปซิฟิค ร่วมกับสถาบันจัดซื้อและซัพพลายแห่งประเทศสหราชอาณาจักร ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (The Chartered Institute of Purchasing & Supply – CIPS) เปิดอบรรุ่นที่สอง ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร การจัดซื้อจัดหา ลอจิสติกส์ และซัพพลายเชน (CIPS Certificate
in Purchasing and Supply – Level 3) โดยวิทยากรที่ได้รับการอบรมและรับรองคุณวุฒิจาก CIPS เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพในด้านการจัดซื้อและบริหารซัพพลายเชน และสร้างความเป็นเลิศให้แก่บริษัทหรือองค์กรต่างๆในประเทศไทย

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ CIPS

CIPS หรือ สถาบันจัดซื้อและซัพพลายแห่งประเทศอังกฤษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1932 โดยมีจุดประสงค์เพื่อวางมาตรฐาน และช่วยเหลือบุคลากรและองค์กรด้านจัดซื้อและการบริหารซัพพลายเชน โดยมีสมาชิกมากกว่า 44,000 คนจากทั่วโลก งานส่วนหนึ่งของ CIPS คือการจัดให้มีศูนย์การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในประเทศต่างๆ ในเรื่องการจัดซื้อจัดหา ซึ่งบริษัทลอจิสติคส์ บูโร (เอเชีย) ได้รับการแต่งตั้งเป็นหนึ่งในศูนย์การฝึกอบรมความรู้สำหรับประเทศไทย ท่านสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CIPS ได้ที่ www.cips.org

กำหนดการและสถานที่

ลอจิสติกส์ บูโร (เอเซีย) และ เทรนนิ่งแอลบีเอ จะเปิดสอนหลักสูตร Certificate in Purchasing and Supply – Level 3 ขึ้นที่โรงแรม Landmark กรุงเทพฯ โดยโปรแกรมจะเริ่มจากวันพุธที่ 19 สิงหาคม และจบลงภายใน 28 ตุลาคม 2552 รวมเวลาอบรม 10 วัน จากนั้น ทาง CIPS แห่งประเทศอังกฤษ จะจัดให้มีการสอบขึ้นในกรุงเทพฯประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2552

แนวทางการศึกษา

แนวทางการศึกษา

 • เพื่อให้ผู้เข้าเรียน มีความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านจัดซื้อและความสัมพันธ์กับซัพพลายเชนทั้งระบบ
 • ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ทำงานจริง และจากวิทยาการความก้าวหน้าในปัจจุบัน
 • เพื่อให้เป็นนักจัดซื้อมืออาชีพและมีศักยภาพในการเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร Certificate in Purchasing and Supply – Level 3 ประกอบด้วย

Module 1: Purchasing Operations (August 19 and 26)
1.1 Identifying operations needs of the purchasing function
1.2 Contributing towards the development of specifications
1.3 An introduction to sourcing suppliers
1.4 An introduction to contracts for purchasing
Module 2: Client and Supplier Relationships (September 2 and 16)
2.1 Understanding the nature and scope of operational relationships
2.2 The importance of operational relationships within the purchasing
function
2.3 Maintaining and improving operational relationships
Module 3: Securing Supply (September 23 and 30)
3.1 Understand the implications of holding stock
3.2 Using stock control methods effectively
3.3 Inventory management factors
3.4 Physical stock management
Module 4: Understanding the Purchasing Environment (October 7 and 21)
4.1 Understanding different purchasing contexts
4.2 Understanding the local, national and international external factors
impacting upon purchasing
4.3 Financial tools for analysing the external purchasing environment
 • Review of Module 1 & 2 (October 23)
 • Review of Module 3 & 4 (October 28)

ประโยชน์สำหรับผู้เข้าอบรม

 • ได้เรียนรู้หลักการจัดซื้อแบบมืออาชีพอย่างเป็นระบบ ด้วยหลักสูตรระดับสากล
 • เข้าใจความสัมพันธ์ของการจัดซื้อกับหน่วยงานในระบบซัพพลายเชนอื่นๆ
 • สามารถค้นคว้าข่าวสารและความรู้ล่าสุดในวงการจัดซื้อ จากเว็บไซท์: www.cips.org
 • ได้รับวารสาร Supply Management ของสมาคมฯปีละ 24 เล่ม
 • เมื่อผ่านการสอบ จะได้รับวุฒิบัตรจาก CIPS ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่รับรองทั่วโลก เป็นการเพิ่มความมั่นใจในการติดต่อทำงานกับ Supplier หรือ ลูกค้าต่างประเทศ
 • มีเครือข่ายในการทำงานระหว่างผู้บริหารจัดซื้อด้วยกัน
 • เพิ่มเวลาทบทวนบทเรียนในการเตรียมสอบอีก 2 วัน เพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมที่มีเวลาจำกัดในการศึกษาด้วยตัวเอง สามารถผ่านการสอบได้อย่างมั่นใจ
 • เน้นการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปช่วยองค์กรลดค่าใช้จ่ายหรือขยายโอกาสในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร

 • ทีมวิทยากรเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดซื้อและซัพพลายเชน ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและรับรองโดย The Standard Chartered Institutes of Purchasing & Supply (CIPS) ของสหราชอาณาจักร อาทิเช่น คุณประภาส ชินสกุล, ดร. พัชรี บุญยะธาน เป็นต้น
 • เป็นพนักงานประจำของบริษัทและสอนประจำตลอดหลักสูตร จึงสามารถให้เวลาและดูแลผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิด
 • สามารถให้คำปรึกษาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับความรู้และมีความพร้อมในการสอบอย่างเต็มที่
 • อ่านรายละเอียดวิทยาการเพิ่มเติม ที่นี่

การสมัครลงทะเบียน

 • ค่าลงทะเบียน 49,000 บาท + VAT 7% ประกอบด้วย
  • การอบรม 4 Modules เป็นเวลา 8 วันและทบทวนเนื้อหารวมสำหรับเตรียมสอบ 2 วัน รวมเวลาทั้งหลักสูตร 10 วัน
  • สถานที่อบรมในโรงแรมแลนด์มาร์ค พร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง
  • รวมค่าตำราเรียน 4 เล่ม สั่งตรงจากประเทศอังกฤษ มูลค่าประมาณ 6,000 บาท
  • รวมค่าสมัครสมาชิกสถาบันจัดซื้อและซัพพลายแห่งประเทศอังกฤษปีแรก 1 ปี มูลค่า 3,500 บาท
  • แจกเอกสารที่ใช้ในการอบรมทั้งชุด
 • ค่าลงทะเบียนนี้ ยังไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบ
 • ติดต่อลงทะเบียนหรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก บริษัท ลอจิสติคส์ บูโร (เอเชีย) 02-277 3071
หรือ ติดต่อ คุณประภาส ชินสกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรการฝึกอบรมด้านซัพพลายเชนและลอจิสติกส์ ได้ที่
โทรศัพท์มือถือ +66 (89) 922 3900
คุณประภาส ชินสกุล อีเมล

TrainingLBA บริการจัดอบรมและสัมมนาในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับลอจิสติกส์และซัพพลายเชน
โปรดเยี่ยมชม ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลอจิสติกส์ บูโร
โปรดเยี่ยมชม บริการต่างๆของลอจิสติกส์ บูโร

Share This